MAPKA DOJAZDU  |  NAPISZ DO NAS

 
   
 
 
O FIRMIE PRODUKCJA I USŁUGI REALIZACJE KONTAKT

Właścicielem Firmy jest Mirosław Dziarski. Działalność prowadzona jest pod nazwą PPHU „MDM” Mirosław Dziarski z siedzibą Brudki Stare 1, 07-311 Wąsewo.
Przedmiotem wykonywanej działalności jest:

·        produkcja elementów betonowych budowlanych,
·        produkcja elementów konstrukcji metalowych, obróbka mechaniczna elementów betonowych,
·        wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
·        produkcja opakowań drewnianych,
·        usługi transportowe.


HISTORIA FIRMY

Historia firmy rozpoczęła się w 1990 roku. Firma powstała na terenie wiejskim (100km od Warszawy) a impulsem do jej założenia były:

·        wykorzystanie luki na rynku lokalnym w zakresie produkcji materiałów budowlanych,
·        wykorzystanie ulg podatkowych dla osób podejmujących działalność gospodarczą,
·        posiadanie działki, na której była możliwość prowadzenia tego typu działalności,
·        przygotowanie teoretyczne właściciela na studiach o kierunku „nowe formy gospodarki wolnego rynku” i sprawdzenie się w nowych warunkach gospodarki rynkowej.

W 1990 r. firma została zarejestrowana jako Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych. Pierwszy rok działalności firmy to przede wszystkim organizacja produkcji i reklamowanie firmy na rynku lokalnym. Początkowo firma produkowała tylko pustaki w formach ręcznych, ale inwestowanie w rozwój firmy i współpraca z Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, przyniosła efekt w postaci wymiany form ręcznych na pustaczarkę kroczną, dającą lepszą jakość wyrobów i zwiększoną wydajność pracy.
W 1995 r. firma zakupiła dwie sąsiednie działki powiększając w ten sposób powierzchnię pod działalność gospodarczą do 5.000 m².

W 1996 r. firma przekształciła się w Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe rozszerzając jednocześnie zakres działalności o:

·        produkcję elementów konstrukcji budynków mieszkalnych i towarzyszących,
·        produkcję wyrobów z betonu,
·        produkcję maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
·        prace ślusarskie i mechaniczne,
·        usługi transportowe.

Z upływem lat firma poszerzała swoja ofertę i obecnie prowadzi kompleksową działalność we wszystkich dziedzinach branży budowlanej.
Od 2005 roku firma działa pod nazwą PPHU „MDM” Mirosław Dziarski. Budownictwo, Mechanika, Transport.
Obecnie Firma zatrudnia 11 osób w dziale produkcji i usług, 2 osoby w dziale sprzedaży, magazynów i zaopatrzenia, 2 osoby na prace zlecone, inżyniera konstruktora maszyn i wyrobów metalowych oraz handlowca do spraw zbytu, reklamy i logistyki.
 

MISJA FIRMY

Firma działając w ramach gospodarki rynkowej przestrzega zasady uczciwego współzawodnictwa a przewagę konkurencyjną na rynku lokalnym utrzymuje przede wszystkim w oparciu o podnoszenie jakości wykonywanych robót budowlanych, dostosowywanie organizacyjne firmy do zmieniających się warunków rynkowych oraz dzięki poszerzaniu zakresu oferowanych produktów i usług.
Misją firmy jest dostarczanie produktów budowlanych najwyższej jakości i utrwalanie jakości jako głównego atrybutu Firmy oraz spełnianie oczekiwań klientów w zakresie wykonywanych przez firmę usług.

 

O FIRMIE  |  PRODUKCJA I USŁUGI  |  REALIZACJE  |  KONTAKT